top of page

T, 14. mai

|

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Tugiisiku kursus (spetsialiseerumisega lastele) koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Algusega järgnevatel kuupäevadel: 15. juuli 2024 13. september 2024 14. november 2024 14. jaanuar 2025

Aeg ja asukoht:

14. mai 2024, 10:00 – 02. aug 2024, 10:00

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

 • 14. mai 2024 - 02. august 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 15. juuli 2024 - 04. oktoober 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 13. september 2024 - 06. detsember 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 14. november 2024 - 07. veebruar 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 14. jaanuar 2025 - 04. aprill 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev ja asukoht.

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tugiisikuna või täiendada oma teadmisi sotsiaaltöö vallas.

Õpiväljundid:  

1) Abistab klienti sotsiaalsete oskuste arendamisel;

2) Toetab klienti tegevusvõime arendamisel, säilitamisel;

3) Juhendab ja toetab klienti igapäevaelu toimingutes;

4) Toetab klienti võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja abistab asjaajamise korraldamisel;

5) Järgib kutse-eetikat ja sotsiaaltöö õiguslikke aluseid;

6) Hindab kliendi sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;

7) Annab vajadusel esmast abi;

8) Järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Kliendi toetamine suhtlemisel.
 • Kliendil toetamine käitumisnormide õppimisel.
 • Kliendi emotsionaalse seisundi toetamine.
 • Toetamine konfliktide lahendamisel ja ennast kehtestava
 • käitumise õppimisel.
 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi
 • vajaduse hindamine
 • ning analüüsimine.
 • Terviseseisundi jälgimine, muutuste märkamine.
 • Tervisekäitumise kujundamine.
 • Kliendi võimestamine.
 • Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
 • Koos kliendiga igapäevaeluga seotud eelarve koostamine.
 • Toetamine enes
 • e eest hoolitsemisel.
 • Juhendamine majapidamise korraldamisel.
 • Juhendamine toitumisel.
 • Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse.
 • Kliendile sobilike õppimis- , töötamis- ja hõivevõimaluste leidmine ja säilitamine.
 • Toetamine töö- ja õpiharjumuste kujundamisel.
 • Toetamine õppimisel, töötamisel ja muus hõives vajalike praktiliste oskuste õppimisel.
 • Toetamine eluasemega seotud asjaajamisel.
 • Toetamine avalike teenuste kasutamisel.
 • Juhendamine kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.
 • Toetamine IKT- vahendite kasutamisel.
 • Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega.
 • Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega
 • Töö toimetulekuraskustes isikuga
 • Töö rahvusvahelise kaitse saajaga
 • Töö väärkoheldud isikuga
 • Töö toimetulekuraskustes perega
 • Töö sõltuvushäirega isikuga
 • Esmaabi

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page