top of page

K, 05. juuni

|

Veebikeskkond Zoom

Klienditeenindaja kaubanduses baaskoolitus

Algusega järgnevatel kuupäevadel: 05. juuni 2024 05. august 2024 04. oktoober 2024 05. detsember 2024

Aeg ja asukoht:

05. juuni 2024, 09:00 – 24. juuli 2024, 15:00

Veebikeskkond Zoom

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

 • 05. juuni 2024 - 24. juuli 2024
 • 05. august 2024 - 27. september 2024
 • 04. oktoober 2024 - 29. november 2024
 • 05. detsember 2024 - 31. jaanuar 2025

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev.

Koolituse maht: 78 akadeemilist tundi, millest 58 akadeemilist tundi on teooria osa, 10 tundi praktilisi ülesandeid ja 10 tundi iseseisvaid ülesandeid.

Koolituse maksumus: 800€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Kõik osalejad, kes soovivad töötada klienditeenindajana kaubandusettevõttes ja pakkuda kvaliteetset teeninduskogemust klientidele

Õpiväljundid:

1) Mõistab teenindaja rolli ja vastutust ning omab kliendikeskset mõtteviisi;

2) Rakendab teenindustöös tööalaseid isiksuseomadusi, hoiakuid ja tahet teenindada;

3) Loob positiivse esmamulje ning meeldiva õhkkonna klientidele;

4) Rakendab klientide vajaduste määratlemise tehnikaid ja aktiivset kuulamist;

5) Kasutab erinevaid suhtlemistehnikaid lisamüügi tegemisel ning püsikliendisuhte loomisel;

6) Mõistab meeskonnatöö olulisust teenindusprotsessis ning oma rolli selles.

Õppesisu:

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Teenindaja roll ja vastutus

 • Teenindaja töö olemus, roll ja vastutus
 • Kliendikeskne mõtteviis versus „enesekeskne“ mõtteviis
 • Tööalased isiksuseomadused(WOPI test)

2. Hoiakud ja tahe teenindada

 • Hoiakute tekkimine ja nende mõju
 • Klienditeenindaja isiksus  ja mõju teenindusele
 • Kliendikesksete hoiakute kujundamine

3. Positiivne esmamulje

 • Meeldiva õhkkonna loomine
 • Kontakti loomine ja hoidmine
 • Verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemise koosmõju
 • Teenindaja käitumise kohandamine kliendi käitumisega

4. Kliendi vajaduste määratlemise tehnika

 • Aktiivse kuulamise tehnikad
 • Mõjus keelekasutus. Mida klient tahab/ei taha kuulda?
 • Õigete küsimuste küsimine ja küsitlemise meetodid

5. Püsikliendisuhte loomine ja lisamüük

 • Lisamüük meeldiva tervikliku teeninduse kaudu
 • Kliendisuhte areng
 • Väärtuse loomine kliendile

6. Meeskonnatöö ja koostöö

 • Koostöö aluspõhimõtted klientide ja partneritega
 • Meeskonnatöö olulisus teenindusprotsessis ja müügitulemuste saavutamisel
 • Meeskonnatöö arenguetapid
 • Indiviid ja meeskond, meeskonnarollid (Belbini test)

7. Digitaalsed töövahendid

 • Canva
 • Excel
 • Outlook
 • Zoom, Teams

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page