top of page

N, 29. veebr

|

Zoom

Tulemuslik koolitusstrateegia: disainist mõõtmiseni

Terviklik koolitustegevuse koolitusprogramm, mis koosneb neljast koolitusest.

Asukoht

29. veebr 2024, 15:00 – 06. märts 2024, 16:30

Zoom

Rohkem infot

Kõik, mida on oluline teada koolitustegevusest alates koolituse õppekava loomisest kuni koolitustulemuste hindamiseni.

Kõik loengud salvestatakse ja neid saab järele vaadata 14 päeva jooksul.

Maksumus:

Ühe koolituse maksumus 29€ (Sisaldab KM)

Neli koolitust paketina maksab 109€ (Sisaldab KM)

1. Koolituste õppekavade loomine (29. veebruar kell 15:00 - 16:30)

Koolituse õppekava on konkreetse koolituse koolitusplaan või ka juhis. Kui plaan on üles ehitatud oskuslikult, siis see on aluseks kvaliteetsele ja tulemuslikule koolitusele.

Koolituse õppekava on oluline näiteks koolitushangete läbiviimiseks, koolitajatele koolituste ülesehitamiseks, organisatsioonile koolitustulemuste ja eesmärkide sõnastamiseks ning osalejatele ootuste teadvustamiseks.

2. Tulemusliku koolituse ülesehitus/struktuur (04. märts kell 15:00 - 16:30)

Tulemusliku koolituse ülesehituse teema on oluline, sest see aitab paremini mõista, kuidas kavandada ja läbi viia tõhusaid õppeprotsesse, mis toovad kaasa soovitud õpiväljundid.

Kvaliteetne koolitusstruktuur suurendab osalejate teadmisi ja oskusi ning aitab organisatsioonidel saavutada paremaid tulemusi.

Sellel koolitusel peaksid osalema koolitajad, personaliarenduse spetsialistid ning kõik need, kes on seotud õppeprotsesside kavandamise ja elluviimisega, et nad saaksid paremini mõista, kuidas tagada koolituste tulemuslikkus ja mõjusus.

3. Koolitusvajaduste hindamine ja analüüs (05. märts kell 15:00 - 16:30)

Koolitusvajaduste hindamine ja analüüs on oluline, sest see aitab organisatsioonidel kindlaks teha, milliseid oskusi ja teadmisi nende töötajad vajavad, et saavutada paremaid tulemusi ja täita ettevõtte eesmärke.

See aitab ressursse tõhusalt suunata ning tagab, et koolitused on sihitud ja asjakohased.

Koolitusel peaksid osalema personaliarenduse spetsialistid, personalijuhid, koolitajad ja juhid, kes on seotud töötajate arendamise ja tulemuslikkuse parandamisega organisatsioonis.

4. Koolitustulemuste hindamine ja mõju analüüs (06. märts kell 15:00 - 16:30)

Koolitustulemuste terviklik hindamine ja mõju on oluline, sest see võimaldab organisatsioonidel mõista, kas koolitused toovad kaasa soovitud muutused ja kasuteguri. See aitab hinnata investeeringute tõhusust ning parandada koolituste kvaliteeti.

Jaga üritust:

bottom of page