top of page

R, 15. dets

|

Tallinn, Viljandi

Tugiisiku kursus (spetsialiseerumisega lastele) koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

15. dets 2023, 09:00 – 15. märts 2024, 09:00

Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tugiisikuna või täiendada oma teadmisi sotsiaaltöö vallas.

Õpiväljundid:  

 • abistab klienti sotsiaalsete oskuste arendamisel;
 • toetab klienti tegevusvõime arendamisel, säilitamisel;
 • juhendab ja toetab klienti igapäevaelu toimingutes;
 • toetab klienti võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja abistab asjaajamise korraldamisel;
 • järgib kutse-eetikat ja sotsiaaltöö õiguslikke aluseid;
 • hindab kliendi sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
 • annab vajadusel esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Kliendi toetamine suhtlemisel.
 • Kliendil toetamine käitumisnormide õppimisel.
 • Kliendi emotsionaalse seisundi toetamine.
 • Toetamine konfliktide lahendamisel ja ennast kehtestava
 • käitumise õppimisel.
 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi
 • vajaduse hindamine
 • ning analüüsimine.
 • Terviseseisundi jälgimine, muutuste märkamine.
 • Tervisekäitumise kujundamine.
 • Kliendi võimestamine.
 • Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
 • Koos kliendiga igapäevaeluga seotud eelarve koostamine.
 • Toetamine enes
 • e eest hoolitsemisel.
 • Juhendamine majapidamise korraldamisel.
 • Juhendamine toitumisel.
 • Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse.
 • Kliendile sobilike õppimis- , töötamis- ja hõivevõimaluste leidmine ja säilitamine.
 • Toetamine töö- ja õpiharjumuste kujundamisel.
 • Toetamine õppimisel, töötamisel ja muus hõives vajalike praktiliste oskuste õppimisel.
 • Toetamine eluasemega seotud asjaajamisel.
 • Toetamine avalike teenuste kasutamisel.
 • Juhendamine kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.
 • Toetamine IKT- vahendite kasutamisel.
 • Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega.
 • Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega
 • Töö toimetulekuraskustes isikuga
 • Töö rahvusvahelise kaitse saajaga
 • Töö väärkoheldud isikuga
 • Töö toimetulekuraskustes perega
 • Töö sõltuvushäirega isikuga
 • Esmaabi

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page