top of page

E, 12. veebr

|

Tallinn

Tollideklarandi baaskurus

Asukoht

12. veebr 2024, 06:00 – 12. apr 2024, 06:00

Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  140 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus:  1000€ (sisaldab KM)

Koolitajad: https://ruspracticegate.ee/staff/51/

Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad läbi emta.ee õppida enda nimel (enda või esindatava ettevõtte eest) peamisi deklaratsiooniliike esitama, kes soovivad tutvuda tolliterminali juhi tööga ja eurotec tolliterminali programmiga, kes soovib õppida kaupade saabumise aruannete esitamist läbi estat.stat.ee

Õpiväljundid:  

· tunneb tolliseaduse ja tolliseadustiku põhimõisteid;

· mõistab tollideklarandi kohustuste olemust;

· deklareerib kaupu ja arvutab tollitariife iseseisvalt;

· saab aru põhilistest tollitoimingutest ja nende vormistamise reeglitest;

· koostab tollideklaratsioone Maksu- ja Tolliameti elektroonilises keskkonnas;

· tunneb Euroteci tolliterminali programmi;

· esitab statistilisi andmeid Statistikaameti jaoks

Õppesisu:

Tolli seadusandluse õiguslikud alused.

Tolli esindaja. Otsene ja kaudne esindus.

Tollideklarandi vastutus.

Kauba tollistaatus.

Müüdava kauba kohta dokumentatsiooni koostamine.

Transport. Transpordi valik.

Tarnetingimused ja tolliväärtus.

Tolliprotseduurid ja nende vormistamise reeglid.

Tollideklaratsioonide liigid, vormistamise nõuded.   

Eksport, import, transiit, ladustamine.

Elektrooniline deklareerimine: NCTS, TERM2, ECS2,   ECS2BRD, CPLX

Eesti Tollitariifistikuga töötamise põhimõtted:   tootekoodi valik, maksud, keelud, piirangud.

Tolliterminali juhataja:

EUROTEC – saabumine, lähetamine, vahetuskursid,   aruandlus

Statistika:

MS Exceliga töötamise põhimõtted.

E-stat - kauba saabumise akti koostamine ja   esitamine, nullaruanne (MS Exceli abil)

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page