top of page

K, 12. juuli

|

Teooria Zoomis ja praktika kohapeal

Tervishoiulabori baaskoolitus koos esmaabi ning töötervishoiu ja -ohutuse väljaõppega

Asukoht

12. juuli 08:00 – 29. sept 08:00

Teooria Zoomis ja praktika kohapeal

Rohkem infot

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2200€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Õppima on eelkõige oodatud isikud, kellel on eelnev kogemus tervishoiu valdkonnas, varem töötanud haiglas või mõnes mitte-tervishoiu laboris (näiteks teadus, keemia, keskkonna, toidukeemia jt) ning soovivad jätkata karjääri tervishoiulaboris.  Varasema kogemuse puudumisel ootame õppima inimesi, kellel on suur huvi tervishoiu vastu. Labori töö eeldab pingetaluvust, korrektsust, täpsust, analüüsivõimet, kohusetundlikkust, meeskonnatöö oskust, vastutus-ja kiiret õppimisvõimet. Labori töö eeldab kaitseriietuse ja isikukaitsevahendite kasutamist. Tööga on seotud nakkus-ja kemikaalioht.

Õpiväljundid:  

  • teab tervishoiulabori struktuuri ja töökorraldust;
  • töötab ohutult labori keskkonnas;
  • annab vajadusel esmaabi;
  • kasutab erinevaid labori seadmeid ja tarvikuid;
  • valmistab lahuseid laboriuuringute läbiviimiseks;
  • teab erinevaid uuringumaterjale;
  • viib läbi erinevaid laboriuuringuid bioanalüütiku või laborispetsialisti juhendamisel;
  • dokumenteerib mõõtetulemusi;
  • järgib andmekaitseseadusi;
  • töötab meeskonnas

Õppesisu:

Labori töökorraldus ja -ohutus

Laboriuuringuteks ettevalmistumine

Uuringumaterjalid laboris

Laboriuuringud

Dokumenteerimine

Suhtlemine ja meeskonnatöö

Vaata koolituskava SIIT!

bottom of page