top of page

T, 13. aug

|

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Tegevusjuhendaja koolitus koos hoolduse alustega

Algusega järgnevatel kuupäevadel: 13. august 2024 13. november 2024 13. veebruar 2025

Aeg ja asukoht:

13. aug 2024, 09:00 – 08. nov 2024, 08:00

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

  • 13. august 2024 - 08. november 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 13. november 2024 - 07. veebruar 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
  • 13. veebruar 2025 - 09. mai 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev ja asukoht.

Koolituse maht:  270 akadeemilist tundi, millest 190 akadeemilist tundi on teooria osa ning 80 tundi praktilist õpet, sealhulgas 16 akadeemilist tundi iseseisvat lõputööd.

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes tööl või kodus puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega. Tegevusjuhendaja, tase 4, kutse taotlemiseks on vajalik vähemalt keskharidus

Õpiväljundid: 

  • mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;
  • rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja tegevusvõime tasemest;
  • valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;
  • kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;
  • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani;
  • hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi.

Õppesisu:

I moodul

„Sissejuhatus – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused” – 40 tundi;

II moodul

„Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad” – 82 tundi;

III moodul

„Põhioskused – klienditöö alused” – 76 tundi;

IV moodul

„Spetsiifilised oskused klienditöös” – 46 tundi.

V moodul

„Hoolduse alused“ – 10 tundi

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page