top of page

E, 11. märts

|

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi ja toiduhügieeni väljaõppega

Asukoht

11. märts 2024, 08:00 – 04. juuni 2024, 08:00

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Rohkem infot

Koolituse maht:  260 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes tööl või kodus puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega. Tegevusjuhendaja, tase 4, kutse taotlemiseks on vajalik vähemalt keskharidus

Õpiväljundid:  

Koolituse läbinu:

 • mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;
 • rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja tegevusvõime tasemest;
 • valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;
 • kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;
 • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani;
 • hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi.

Õppesisu:

 • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
 • Eetika hoolekandes
 • Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
 • Meeskonnatöö alused
 • Psüühikahäired
 • Vaimupuue
 • Liitpuue
 • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
 • Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Klienditöö meetodid
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
 • Tegevusplaani koostamine
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
 • Rühmatöö klienditöös
 • Probleemse käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
 • Esmaabi

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page