R, 04. märts | Tallinn

Teenindusjuhi/vahetusevanema baaskoolitus

Asukoht

04. märts 09:00 – 08. apr 09:00
Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  80 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1400€ + km

Sihtgrupp: Koolitus on välja töötatud inimestele, mis eeldab  valmisolekut inimeste teenindamiseks ja juhtimiseks.  Töös on olulised koostöö- ja suhtlemisoskus,  usaldusväärsus, korrektsus, kohusetunne, planeerimis-,  analüüsi-, organiseerimis- ja juhtimisoskus. Töö eeldab  füüsilise ja vaimse koormuse taluvust ja võimet  paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele

Õpiväljundid:  

 • tuleb kaubandusettevõttes toime klienditeeninduse  korraldamise ja müügitöö korraldamisega 
 • juhib ja juhendab oskuslikult müügipersonali,  vastavalt kaubandustegevust reguleerivatele  õigusaktidele ja heale kaubandustavale järgides toiduhügieeni, tööohutus-, töötervishoiu- ja  turvanõudeid 
 • rakendab tulemuslikult suhtlemisoskusi,  meeskonnatööd kaubandusettevõtte töö  korraldamisel
 • on võimeline vastutama kaubandusettevõttes enda  ja teiste töö korraldamise eest sh ettearvamatutes  olukordades

Õppesisu:

 • Klienditeeninduse ja müügitöö korraldamine 
 • Klientide teenindamise alused ja kliendisõbraliku  ostukeskkonna loomine 
 • Müügitehnikad sh müügijärgne teenindus 
 • Juhendamine ja juhtimine
 • Müügipersonali juhendamine ja igapäevatöö  korraldamine 
 • Koostöö ja meeskonnatöö alused 
 • Juhtimisstiilid ja meeskonna võimestamine läbi  juhtimise 
 • Tagasisidestamine 
 • Organisatsioonikäitumise mõju ettevõtte  igapäevase töö korraldamisel

Vaata koolituskava SIIT!