top of page

N, 25. apr

|

Veebikeskkond Zoom

Strateegiline koolituste tellimine: praktiline juhend organisatsioonidele

Aeg ja asukoht:

25. apr 2024, 14:00 – 29. apr 2024, 17:00

Veebikeskkond Zoom

Koolituse info:

Koolitus toimub kahel päeval:

 • 25. aprill 2024, kell 14:00 - 17:00
 • 29. aprill 2024, kell 14:00 - 17:00

Kursuse maht: 8 akadeemilist tundi

Maksumus: 79€ (sisaldab KM)

Lektor: Katrin Kivisild

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilisi teadmisi ja oskusi selle kohta, kuidas targalt tellida koolitusi, arvestades organisatsiooni vajadusi ja eesmärke.

Õppesisu:

1. Sissejuhatus tellimisprotsessi:

 • Mis on koolituse tellimine ja miks see on oluline?
 • Olulised tegurid koolituse tellimisel.

2. Koolitusvajaduse hindamine:

 • Kuidas määrata organisatsiooni või meeskonna koolitusvajadusi?
 • Milliseid meetodeid saab kasutada vajaduste hindamiseks?

3. Eesmärkide ja õpiväljundite seadmine:

 • Kuidas sõnastada selgeid ja saavutatavaid koolituse eesmärke?
 • Kuidas määratleda õpiväljundeid, mis toetavad organisatsiooni eesmärke?

4. Koolituse kavandamine ja kohandamine:

 • Millised on erinevad koolituse kavandamise etapid?
 • Kuidas kohandada koolitusi vastavalt auditooriumi vajadustele?

5. Koolituse valimine ja hankimine:

 • Kuidas valida sobivaid koolitusi väliste pakkujate või sisekoolitustena?
 • Millised on kriteeriumid koolituste valimisel?

6. Koolituse hindamine ja tagasiside:

 • Kuidas hinnata koolituse efektiivsust ja mõju?
 • Milline on tagasiside roll koolituse parandamisel ja järgmiste tellimuste tegemisel?

7. Praktilised näited ja juhtumianalüüsid:

 • Reaalsed juhtumid, kuidas erinevad organisatsioonid on targalt koolitusi tellinud ja kasutanud.

Õpiväljundid:

 • Mõistavad koolituse tellimise protsessi etappe ja olulisust.
 • Oskavad hinnata organisatsiooni koolitusvajadusi ja seada selgeid eesmärke.
 • Suudavad kavandada ja kohandada koolitusi vastavalt auditooriumi vajadustele.
 • Oskavad valida sobivaid koolitusi ja hankida neid nii välis- kui ka sisekoolitustena.
 • Omavad oskusi koolituste efektiivsuse hindamiseks ja tagasiside kogumiseks.
 • On tutvunud praktiliste näidete ja juhtumianalüüsidega, mis illustreerivad koolituste tellimise parimaid praktikaid.

Share this event

bottom of page