top of page

K, 20. dets

|

Tallinn

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti baaskoolitus spetsialiseerumisega lapse tugiisik

Asukoht

20. dets 2023, 08:00 – 15. märts 2024, 08:00

Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas või täiendada oma teadmisi sotsiaaltöö vallas

Õpiväljundid:  

toetab last sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamisel;

märkab ealisi ja terviseseisundist tulenevaid eripärasid;

toetab last õppeprotsessis, tehes koostööd haridusasutusega;

toetab lapsevanema ja haridusasutuse vahelist suhtlemist;

annab vajadusel esmast abi;

järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid;

järgib kutse-eetikat ja sotsiaaltöö õiguslikke aluseid;

Õppesisu:

I Moodul: Lapse arenguetapid. Laste haigused (8 tundi)

Teemad: lapse arenguetapid, sotsiaalne, vaimne ja füüsiline areng; lastehaigused.

II Moodul: Erivajadused sh vaimupuue ja psüühikahäired (8 tundi)

Teemad: vaimupuue, psüühikahäired, erinevad sündroomid, millega käivad kaasas vaimupuue( Downi sündroom, autism, jne); liitpuue; kutse-eetika ja seadusandlus Eestis.

III Moodul: Lapse toetamine ja arendamine (24 tundi)

Teemad: lapse toetamine suhtlemisel; lapse toetamine käitumisnormide õppimisel; lapse emotsionaalse seisundi toetamine; last arendavad tegevused; abivahendid lapse arendamisel; lapse õppimise toetamine koolis; lapse seksuaalsus.

IV Moodul: Lapse tegevusvõime hindamine (8 tundi)

Teemad: lapse tervisesisundi jälgimine; tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.

V Moodul: Suhtlemine ja koostöö (8 tundi)

Teemad:   suhtlemise alused ja võrgustikutöö; koostöö alused ja meeskonnatöö alused.

VI Moodul: Esmaabi   (16 tundi)

VII Moodul: Toiduhügieen (8 tundi)

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page