R, 04. veebr | Tallinn

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti baaskoolitus spetsialiseerumisega lapse tugiisik

Asukoht

04. veebr 09:00 – 22. apr 09:00
Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ + km

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas või täiendada oma teadmisi sotsiaaltöö vallas

Õpiväljundid:  

toetab last sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamisel;

märkab ealisi ja terviseseisundist tulenevaid eripärasid;

toetab last õppeprotsessis, tehes koostööd haridusasutusega;

toetab lapsevanema ja haridusasutuse vahelist suhtlemist;

annab vajadusel esmast abi;

järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid;

järgib kutse-eetikat ja sotsiaaltöö õiguslikke aluseid;

Õppesisu:

I Moodul: Lapse   arenguetapid. Laste haigused (8 tundi)

Teemad: lapse   arenguetapid, sotsiaalne, vaimne ja füüsiline areng; lastehaigused.

II Moodul:   Erivajadused sh vaimupuue ja psüühikahäired (8 tundi)

Teemad:   vaimupuue, psüühikahäired, erinevad sündroomid, millega käivad kaasas   vaimupuue( Downi sündroom, autism, jne); liitpuue; kutse-eetika ja seadusandlus   Eestis.

III Moodul:   Lapse toetamine ja arendamine (24 tundi)

Teemad: lapse toetamine   suhtlemisel; lapse toetamine käitumisnormide õppimisel; lapse emotsionaalse   seisundi toetamine; last arendavad tegevused; abivahendid lapse arendamisel;   lapse õppimise toetamine koolis; lapse seksuaalsus.

IV Moodul: Lapse   tegevusvõime hindamine (8 tundi)

Teemad: lapse   tervisesisundi jälgimine; tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning   analüüsimine.

V Moodul:   Suhtlemine ja koostöö (8 tundi)

Teemad:   suhtlemise alused ja võrgustikutöö; koostöö alused ja meeskonnatöö alused.

VI Moodul: Esmaabi   (16 tundi)

VII Moodul:   Toiduhügieen (8 tundi)

Vaata koolituskava SIIT!