N, 07. juuli

|

Tallinn

Puhastusteenindaja-juhendaja koolitus

Asukoht

07. juuli 08:00 – 09. sept 08:00

Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:   120 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Katrin Kivisild

Sihtgrupp: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad  puhastusteeninduse valdkonnas tööd alustada. Puhastusteenindaja-juhendaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne ning pingetaluvus.

Õpiväljundid:  

  • puhastab ja hooldab erinevaid töö- ja elukeskkondasid ning põhilisi pinnakattematerjale; 
  • määrab ja hindab määrdumise ja saastumise põhjuseid ning pinnakattematerjale; 
  • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid; 
  • töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele, järgides kutse-eetikat ning lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõtetest; 
  • juhendab teiste tavatööd ja töötab meeskonnas.

Õppesisu:

1) Koristustööde vajadus ja järjekord; 

2) koristuste liigid sh eripuhastustööd; 

3) koristusplaani koostamine; 

4) puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud; 

5) ergonoomika ja keskkonna säästlik töötamisviis; 

6) suhtlemine ja kaastöötajate juhendamine ja juhtimine; 

7) probleemide lahendamine ja ennetamine suhtlemisel  kliendiga või kaastöötajatega; 

8) töötamine meeskonnas ja koostööoskused; 

9) tagasiside andmine ja tagasiside vastuvõtmine

Vaata koolituskava SIIT!