R, 10. juuni

|

Zoom

Praktiline turundusspetsialisti baaskursus koos veebiturunduse alustega

Asukoht

10. juuni 07:00 – 29. juuli 07:00

Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  80 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Praktiline turunduskoolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust. Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt.

Õpiväljundid:  

• omab süsteemset ülevaadet turundustegevusega seotud valdkondadest, turunduse mõjust ettevõtte eesmärkide saavutamisele ning mõistab majandusvaldkondade vahelisi seoseid;  

• mõistab turunduse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid ning lähtub äri- ja kutse-eetika nõuetest ning kehtivatest õigusaktidest;  

• on valmis osalema kodanikuühiskonnas ning tuleb toime kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, järgides projekti ja meeskonnatöö põhimõtteid.

Õppesisu:

Turunduse alused ja tarbija ostukäitumine; 

Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine; 

Turundusplaan ja turundusstrateegia; 

Klient/Sihtrühm; 

Persoona loomine; 

Bränding; 

Veebiturundus ja -kanalid; 

Turundusuuringud; 

Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine; 

Avalik suhtekorraldus; 

Teenuste korraldamine turunduses; 

Reklaamikommunikatsioon sh otseturundus; 

Projektijuhtimine; 

Müügistrateegia; 

Ärisuhtlus ja läbirääkimine

Vaata koolituskava SIIT!