N, 10. veebr | Tallinn, Viljandi

Praktiline turundusspetsialisti baaskursus koos veebiturunduse alustega

Asukoht

10. veebr 08:00 – 25. märts 08:00
Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  80 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Praktiline turunduskoolitus algajatele on mõeldud neile,  kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega  tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on  vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast  töökogemust. Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad  aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida  eeldatakse turunduses alustajalt.

Õpiväljundid:  

• omab süsteemset ülevaadet turundustegevusega  seotud valdkondadest, turunduse mõjust ettevõtte  eesmärkide saavutamisele ning mõistab  majandusvaldkondade vahelisi seoseid;  

• mõistab turunduse põhimõisteid, printsiipe ja  meetodeid ning lähtub äri- ja kutse-eetika nõuetest  ning kehtivatest õigusaktidest;  

• on valmis osalema kodanikuühiskonnas ning tuleb  toime kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja  töökeskkonnas, järgides projekti ja meeskonnatöö  põhimõtteid

Õppesisu:

Turunduse alused ja tarbija ostukäitumine; 

Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine; 

Turundusplaan ja turundusstrateegia; 

Klient/Sihtrühm; 

Persoona loomine; 

Bränding; 

Veebiturundus ja -kanalid; 

Turundusuuringud; 

Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine; 

Avalik suhtekorraldus; 

Teenuste korraldamine turunduses; 

Reklaamikommunikatsioon sh otseturundus; 

Projektijuhtimine; 

Müügistrateegia; 

Ärisuhtlus ja läbirääkimine

Vaata koolituskava SIIT!