top of page

E, 12. aug

|

Tallinn, Tartu, Pärnu

Plaatimistööde baaskoolitus

Algusega järgnevatel kuupäevadel: 12. august 2024 14. oktoober 2024 16. detsember 2024 10. veebruar 2025

Aeg ja asukoht:

12. aug 2024, 10:00 – 18. okt 2024, 15:00

Tallinn, Tartu, Pärnu

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

  • 12. august 2024 -   18. oktoober 2024 (Tallinn, Tartu, Pärnu)
  • 14. oktoober 2024 - 20. detsember 2024 (Tallinn, Tartu, Pärnu)
  • 16. detsember 2024 - 21. veebruar 2025 (Tallinn, Tartu, Pärnu)
  • 10. veebruar 2025 - 18. aprill 2025 (Tallinn, Tartu, Pärnu)

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev ja asukoht.

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi, millest 40 tundi auditoorset õpet ja 80 tundi praktilist õpet juhendatud ettevõtluskeskkonnas.

Koolituse maksumus: 1440€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes on huvitatud töötamisest ehitusviimistluse valdkonnas ja soovivad omandada oskused plaatimistööde teostamiseks.

Koolituse teoreetiline õpe toimub veebikeskkonnas Zoom.

Praktika sooritamiseks vajaliku praktikaasutuse leidmisega tegeleb koolituskeskus. Kui osaleja soovib, saab ta ka ise endale otsida sobiliku ettevõtte.

Õpiväljundid:

1) Valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid;

2) Valmistab ette plaaditavad pinnad, kasutades selleks sobilikke materjale;

3) Paigaldab nõuetekohaselt hüdroisolatsioonimaterjalid hoone siseruumides järgides tööde tehnoloogiat;

4) Plaadib seina- ja põrandapinnad keraamiliste ja kiviplaatidega järgides tööde tehnoloogilist järjekorda ja kvaliteedinõudeid;

5) Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Õppesisu:

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  • Pindade ettevalmistamine
  • Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine
  • Pindade plaatimine
  • Materjali- ja ajakulu arvutamine
  • Tööohutus ehitusobjektil
  • Meeskonnatöö ja suhtlemine

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page