E, 21. veebr | Tallinn, Viljandi, Zoom

Ostuspetsialisti kursus koos praktilise Exceli kasutamisega

Asukoht

21. veebr 09:00 – 15. apr 09:00
Tallinn, Viljandi, Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  138 akadeemilist tundi: 120 akadeemilist tundi ostuspetsialist ja 18 akadeemilist tundi Exceli osa

Koolituse maksumus:  2480€

Koolitajad: Danek Mugur ja Kevin-Anders Kalamees

Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad alustada tööd ostuspetsilistina ja olla seejuures osav ka Exceli kasutamises.

Õpiväljundid:  

 • Kavandab ja viib läbi ostutegevused lähtudes  ettevõtte eesmärkidest ja strateegiast; 
 • Korraldab ostulogistika, tagades optimaalse  tööprotsessi ning kontrollides regulatsioonidest  kinnipidamist; 
 • Jälgib tarneprotsessi ja tarnitavaid koguseid,  tarneaegu ja tarnetingimusi ning probleemide  esinemisel teeb koostööd tarnijaga;  
 • Mõõdab protsessi tulemuslikkust ning  kvaliteedinäitajaid, arvestades ostustrateegia  eesmärkide saavutamist
 • on omandanud baasteadmised töötamiseks  tabelarvutusprogrammiga Excel
 • omab ülevaadet Exceli võimalustest
 • koostab ja muudab Exceli andmetabeleid
 • kujundab lihtsamaid tabeleid
 • kasutab lihtsamaid valemeid ja funktsioone
 • teeb lihtsamaid analüüse, arvutusi ning  diagramme

Õppesisu:

 • Ostutoimingute korraldamine; 
 • Suhtlemine klientidega, partneritega, tarnijatega,  tellijatega;  
 • Ostulogistika korraldamine; 
 • Väliskaubanduse regulatsioonid(tolliregulatsioonid,  tollitariifistikud, kindlustustingimused,  väliskaubanduspiirangud (sanktsioonid ja  tollikvoodid); 
 • Tarne vastuvõtt ja ostuarvete kinnitamine; 
 • Reklamatsioonide käsitlemine; 
 • Protsessi tulemuslikkuse mõõtmine ja analüüsimine; 
 • Töötervishoid ja tööohutus
 • Töökeskkonna (MS Excel) tutvustamine
 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete märgistamise võimalused
 • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine,  kustutamine
 • Veergude ja ridade kustutamine, lisamine,  peitmine
 • Töölehtede ümbernimetamine, lisamine,  kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine
 • Liikumine erinevate töölehtede vahel
 • Tabeli koostamise põhimõtted
 • Valemite koostamine (liitmine, lahutamine,  korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine)
 • Diagrammi koostamine ja kujundamine
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine (AutoFilter)

Vaata ostuspetsialisti koolituskava SIIT!

Vaata exceli koolituskava SIIT!