T, 01. veebr | Tallinn

Õigusassistent

Asukoht

01. veebr 09:00 – 01. apr 09:00
Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  160 akadeemilist tundi, millest 130 tundi on auditoorne ja  praktiline õpe, 30 tundi on iseseisev töö akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€

Sihtgrupp: Õppima on oodatud isikud kellele meeldib täpsus,  korrektsus, iseseisvus. Töö iseloom nõuab meeskonnatöö  oskust, vastutus- ja õppimisvõimet.

Õpiväljundid:  

• märkab ning arvestab kliendi vajadusi 

• käitub tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt erinevates  teenindussituatsioonides, sh pingelistes  olukordades 

• peab kinni organisatsiooni ühistest reeglitest ja  kokkulepitud põhimõtetest 

• töötab iseseisvalt ja meeskonnas ja klientideg

Õppesisu:

Sise- ja välisklientide nõustamine 

Kliendi vajaduste väljaselgitamine 

Õigusteenuse tutvustamine 

Kliendi esmane konsulteerimine 

Kohtumiste ja istungite aegade planeerimine 

Õigusteenuse eest tasumise jälgimine 

Õigusteenuse administreerimine 

Õigusalaste dokumentide koostamine ja vormistamine 

Dokumentide menetlemine Infosüsteemide kasutamine 

Õigusalase probleemi esmane analüüsimine 

Dokumentide elukäigu koordineerimine 

Dokumentide juurdepääsupiirangute järgimine 

Istungite või kohtumiste protokollimine 

Õigusdokumentide jõustamine 

Õigusdokumentide jõustamise kontrollimine 

Jõustunud õigusdokumentide kohta teabe sisestamine  andmebaasidesse 

Jõustunud õigusdokumentide avalikustamise  koordineerimine 

Dokumentide vormistamine

Vaata koolituskava SIIT!