R, 01. juuli

|

Tallinn

Õigusassistendi baaskursus

Asukoht

01. juuli 08:00 – 02. sept 08:00

Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  160 akadeemilist tundi, millest 130 tundi on auditoorne ja praktiline õpe, 30 tundi on iseseisev töö.

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Õppima on oodatud isikud kellele meeldib täpsus, korrektsus, iseseisvus. Töö iseloom nõuab meeskonnatöö oskust, vastutus- ja õppimisvõimet.

Õpiväljundid:  

• märkab ning arvestab kliendi vajadusi;

• käitub tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt erinevates teenindussituatsioonides, sh pingelistes olukordades;

• peab kinni organisatsiooni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest;

• töötab iseseisvalt ja meeskonnas ja klientidega.

Õppesisu:

Sise- ja välisklientide nõustamine 

Kliendi vajaduste väljaselgitamine 

Õigusteenuse tutvustamine 

Kliendi esmane konsulteerimine 

Kohtumiste ja istungite aegade planeerimine 

Õigusteenuse eest tasumise jälgimine 

Õigusteenuse administreerimine 

Õigusalaste dokumentide koostamine ja vormistamine 

Dokumentide menetlemine Infosüsteemide kasutamine 

Õigusalase probleemi esmane analüüsimine 

Dokumentide elukäigu koordineerimine 

Dokumentide juurdepääsupiirangute järgimine 

Istungite või kohtumiste protokollimine 

Õigusdokumentide jõustamine 

Õigusdokumentide jõustamise kontrollimine 

Jõustunud õigusdokumentide kohta teabe sisestamine  andmebaasidesse 

Jõustunud õigusdokumentide avalikustamise  koordineerimine 

Dokumentide vormistamine

Vaata koolituskava SIIT!