R, 04. veebr | Tallinn, Viljandi, Zoom

Müügi- ja turundusspetsialisti baaskursus

Asukoht

04. veebr 10:00 – 08. apr 10:00
Tallinn, Viljandi, Zoom

Rohkem infot

Koolitus on kombineeritud kahest õppekavast!

Koolituse maht:  140 akadeemilist tundi: 60 akadeemilist tundi müügispetsialisti ja 80 akadeemilist tundi turundusspetsialisti õppekava

Koolituse maksumus:  2480€

Koolitajad: Moonika Mumm; Kadri Vinnal

Rohkem infot koolitajate kohta leiab SIIT!

Sihtgrupp: Inimesed, kes on aktiivsed suhtlejad ning soovivad teha  tööd müügi- ja turundusvaldkonnas.

Õpiväljundid:  

  • kasutab erinevaid müügikanaleid ning  müügivõimalusi, kasutades asjakohaseid tööriistu  ja IT võimalusi; 
  • arendab ja juhib olemasolevaid ning tulevasi  kliendisuhteid eesmärgipäraselt; 
  • tunneb põhjalikult toodet ja tutvustab  asjatundlikult pakutavat kaupa/teenust; 
  • jälgib turusituatsiooni ja kogub informatsiooni  ning võrdleb seda ettevõtte vajadustega ning  korraldab turundustegevusi vastavalt  turuvajadusele ja/või ettevõtte turundusplaanile; 
  • teeb ettepanekuid tootearenduseks ja/või  sortimendi kujundamiseks lähtuvalt turu vajadustest; 
  • järgib ettevõtte seatud müügieesmärke ja juhib tegevusi nende täideviimiseks, planeerides  müügitegevusi süsteemselt ja tulemuslikult
  • omab süsteemset ülevaadet turundustegevusega seotud  valdkondadest, turunduse mõjust ettevõtte eesmärkide saavutamisele  ning mõistab majandusvaldkondade vahelisi seoseid;
  • mõistab turunduse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid ning lähtub äri- ja kutse-eetika nõuetest ning  kehtivatest õigusaktidest
  • on valmis osalema kodanikuühiskonnas ning tuleb toime  kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, järgides projekti ja meeskonnatöö põhimõtteid.

Õppesisu:

1. MÜÜGIKANALID

Müügikanalite liigitamine; Müügikanalite valik; Uute müügivõimaluste välja selgitamine 

2. TURUNDUS 

Turunduskontseptsioonid;Turundustegevused (s.h digiturundus); Turundusplaan; Reklaamide tüübid ja reklaamikanalite valik; Sihtgrupid, sõnumi koostamine ja kujundamine 

3. TOODETE ESITLEMINE JA AVALIK ESINEMINE 

toodete/teenuste esitlemine ja näitlikustamine visuaalsed abivahendid tooteesitlusel avaliku esinemise põhimõtted

4. MÜÜGITEHNIKAD  müügiprotsess ja selle etapid kliendi vajaduste väljaselgitamine müügiargumendid ja nende esitamine 

5. JÄRELTEENINDUSE KORRALDAMINE klientide müügijärgne nõustamine, kliendikeskne  probleemide lahendamine konfliktide ja probleemide lahendamine

6. Turunduse alused ja tarbija ostukäitumine;

7. Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine;

8. Turundusplaan ja  turundusstrateegia;

9. Klient/Sihtrühm;

10. Persoona loomine;

11. Bränding;

12. Veebiturundus ja -kanalid;

13. Turundusuuringud;

14. Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine;

15. Avalik suhtekorraldus;

16. Teenuste korraldamine  turunduses;

17. Reklaamikommunikatsioon sh otseturundus;

18. Projektijuhtimine;

19. Müügistrateegia;

20. Ärisuhtlus ja läbirääkimine.

Vaata müügispetsialisti koolituskava SIIT!

Vaata turundusspetsialisti koolituskava SIIT!