E, 06. juuni

|

Tallinn

MS Office baaskoolitus (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Asukoht

06. juuni 08:00 – 09. juuni 08:00

Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  40 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1400€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Kevin-Anders Kalamees

Sihtgrupp: Koolitus on välja töötatud inimestele, kes soovivad oma  arvutialaseid teadmisi täiendada ja uusi tööriistu ning töövõtteid tundma õppida. Antud komplekskoolitus  annab konkurentsi eelised tööturul.

Õpiväljundid:  

  • Kasutab oskuslikult tekstitöötluse ja tabelarvutuse  põhilisi võimalusi;
  • koostab esitlusi ja ettekandeid; 
  • kasutab Outlooki oma meilide, ajakavade,  tööülesannete ja kontaktide haldamiseks; 
  • koostab, organiseerib ja haldab dokumente.

Õppesisu:

Tekstitöötlus (MS Word) 

• teksti sisestamine ja vormindamine, teksti  paigutamine, õigekirja kontroll, teksti otsimine ja  asendamine 

• laadide kasutamine dokumentidest vorminduste  leidmiseks ja muutmiseks 

• pealkirjastiilid. Laadide kasutamine sisukorra  loomiseks 

• tabeli töövahendi kasutamine, tabelite  vormindamine 

• piltide jm graafiliste objektide lisamine ja  muutmine 

• dokumendi kaitsmine, muudatuste jälitamine,  kommentaaride kasutamine 

• lehekülje häälestus ja trükiettevalmistus ja päiste/jaluste kasutamine. 

Tabeltöötlus (MS Excel) 

• erinevat tüüpi andmete sisestamine 

• andmete ümbertõstmine, kopeerimine,  kustutamine 

• veergude ja ridade kustutamine, lisamine,  peitmine

• töölehtede ümbernimetamine, lisamine,  kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine • liikumine erinevate töölehtede vahel 

• tabeli koostamise põhimõtted 

• valemite koostamine (liitmine, lahutamine,  korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine) 

• diagrammi koostamine ja kujundamine 

• andmete sorteerimine ja filtreerimine (AutoFilter) 

Töökorraldus (MS Outlook) 

• Outlook’i keskkond 

• infovahetus (Mailbox) 

• töö kirjadega (loomine, avamine, vastamine jne) - aadressraamatu koostamine ja kasutamine 

• tööde lisamine kirjale (manuse avamine ja  salvestamine) 

• posti käsitlemine 

• ajaliste tegevuste salvestamine oma kalendrisse 

• koosolekute korraldamine 

Esitlused (MS PowerPoint) 

• slaidiesitluse koostamine 

• slaididele kujunduse valimine 

• slaididele erinevate objektide lisamine 

• slaidiesitlusele märkuste lisamine 

• slaididele jaluste ja päiste lisamine 

• slaidiesitluse seadistamine 

• slaidide trükkimine

Vaata koolituskava SIIT!