top of page

K, 14. veebr

|

Zoom

Meeskonnajuhi koolitus

Asukoht

14. veebr 2024, 07:00 – 10. apr 2024, 07:00

Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  100 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1000€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on soov omandada juhtimisalased teadmised ja oskused. Sihtgrupiks on vahetuse vanemad, kaupluste juhatajad, jne.

Õpiväljundid:  

• Mõistab meeskonnajuhi töö ja organisatsioonikultuuri vahelisi seoseid; 

• Analüüsib meeskonna juhtimise põhimõtteid tuginedes organisatsiooni strateegiale; 

• Rakendab tulemusliku meeskonnatöö põhimõtteid lähtuvalt organisatsiooni struktuurist; 

• Rakendab efektiivseid töökorraldusvõtteid ja kujundab meeskonnas sobiva personali, võttes arvesse organisatsiooni strateegiat ja meeskonnale seatud eesmärke; 

• Mõistab sise- ja väliskommunikatsiooni tähtsust ettevõtte eesmärkide saavutamisel

Õppesisu:

 • Juhtimise eesmärgid ja juhtimistasandid; 
 • Juhtimist mõjutavad tegurid. 
 • Juhi roll ja kompetentsid; 
 • Juhtimistegevused: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontroll ja tagasisidestus; 
 • Koostöö. 
 • Saavutusorientatsioon; 
 • Enesejuhtimine ja eneseanalüüs uues ametirollis. 
 • „Läbipõlemise“ vältimine; 
 • Motivatsioon (enese-, grupi- ja üksikisiku motiveerimine). 
 • Juht, kui mentor ja juhendaja ning alluvate arendaja; 
 • Kaasaegsed inimeste juhtimise käsitlused (nt juht kui coach, juht kui mentor) kasutades selleks erinevaid töövahendeid;
 • Kvaliteedijuhtimise põhimõtted tulenevalt töövaldkonnast; 
 • Projektijuhtimise põhimõtted/ määratlus/planeerimine (projekti teostus, hindamine ja lõpetamine. 
 • Koostöö korraldamine projekti osapooltega; 
 • Muutuste juhtimine. 
 • Muutuste põhjused ja etapid, vastuseis muutustele.
 •  Muutustega kohanemine ja toimetulek. 
 • Juhi roll muutuste läbiviimisel.

Vaata koolituskava SIIT!

Jaga üritust:

bottom of page