top of page

N, 06. juuni

|

Zoom

Mäng, metoodika ja juhendamine - lapsest lähtuv töökorraldus koolieelses lasteasutuses

Registreerumine on läbi!
Vaata teisi üritusi

Aeg ja asukoht:

06. juuni 2024, 09:00 – 15:00

Zoom

Koolituse info:

Kursuse maht: 8 akadeemilist tundi

Maksumus: 39€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: 

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, abidele, assistentidele ja lapsehoidjatele

Õpiväljundid:

  • Teab koolieelsele lasteasutusele seatud tervisekaitse nõudeid;
  • Oskab arvestada mängu olulisust lapse arengu toetajana;
  • Teab täiskasvanu rolli mängu juhendamisel s.h mängujuhendamise tervikmeetodeid;
  • Arvestab lapse tervisedenduse põhimõtetega lasteasutuses.

Õppesisu:

  • Nõuded lastehoiu ja –aia ruumidele
  • Mäng kui põhiline lapse arengu toetaja
  • Täiskasvanu roll mängu juhendajana
  • Mängujuhendamise tervikmeetodid
  • Tervisedenduse alused
  • Tervist edendava lasteaia põhimõtted

Koolituskava vaata SIIT

Share this event

bottom of page