top of page

E, 15. juuli

|

Tallinn, Tartu, Pärnu

Maalritööde baaskoolitus

Algusega järgnevatel kuupäevadel: 15. juuli 2024 16. september 2024 18. november 2024 13. jaanuar 2025

Aeg ja asukoht:

15. juuli 2024, 10:00 – 20. sept 2024, 15:00

Tallinn, Tartu, Pärnu

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

 • 15. juuli 2024 - 20. september 2024 (Tallinn, Tartu, Pärnu)
 • 16. september 2024 - 22. november 2024 (Tallinn, Tartu, Pärnu)
 • 18. november 2024 - 17. jaanuar 2025 (Tallinn, Tartu, Pärnu)
 • 13. jaanuar 2025 - 21. märts 2025 (Tallinn, Tartu, Pärnu)

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev ja asukoht.

Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi, millest 40 tundi auditoorset õpet ja 80 tundi praktilist õpet juhendatud ettevõtluskeskkonnas.

Koolituse maksumus: 1440€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja oskusi maalri erialal.

Koolituse teoreetiline õpe toimub veebikeskkonnas Zoom.

Praktika sooritamiseks vajaliku praktikaasutuse leidmisega tegeleb koolituskeskus. Kui osaleja soovib, saab ta ka ise endale otsida sobiliku ettevõtte.

Õpiväljundid:

1) Valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid;

2) Teostab pindade ettevalmistuse järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;

3) Teostab seinapindade lõppviimistluse järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;

4) Katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;

5) Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Õppesisu:

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine
 • Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine
 • Seina katmine rullmaterjaliga
 • Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega
 • Materjali ja ajakulu planeerimine
 • Tööohutus ehitusplatsil
 • Meeskonnatöö ja suhtlemine

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page