top of page

R, 08. dets

|

Tallinn, Viljandi

Lapsehoidja kursus koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

08. dets 2023 07:00 – 23. veebr 2024 07:00

Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht: 250 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus:  2496€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina.

Õpiväljundid:  

1) loob lapsele koostöös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi; 

2) hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks; 

3) analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust; 

4) hooldab suure hooldusvajadusega last; 

5) vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda; 

6) hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi; 

7) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

• Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine; 

• Kombeõpetus ja kutse-eetika;

• Suhtlemispsühholoogia;

• Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;

• Lapse tervist ohustavad tegurid; 

• Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;

• Lapse areng ja selle toetamine;

• Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;

• Lapse eale vastav toitumine;

• Esmaabi;

• Lapse tervisliku seisundi jälgimine;

• Haige lapse hooldamine ja põetamine;

• Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;

• Kõne arengu toetamine;

• Koostöö lapsevanema/hooldajaga;

• Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;

• Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);

• Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;

• Lastehoiuga seotud nõuded;

• Õigusaktid;

• Loovtegevused;

• Imiku (0-1 aastat) hoidmine;

• Toiduhügieen;

• Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine;

• Tööjuhendamine.

Vaata koolituskava SIIT!

bottom of page