R, 05. aug

|

Tallinn

Kinnisvaramaakleri baaskursus

Asukoht

05. aug 08:00 – 05. okt 08:00

Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  120 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema kinnisvara valdkonnas kinnisvaramaaklerina või täiendada oma teadmisi antud vallas.

Õpiväljundid:

1) kogub ja analüüsib turuinformatsiooni lähtudes teenuse osutamisega seonduvast regulatsioonist;

2) turundab teenust ja objekti vastavalt õigusaktides sätestatud ja organisatsioonis kehtestatud nõuetele;

3) peab läbirääkimisi, vaatab üle objekti ja sõlmib käsunduslepingu lähtudes teenuse osutamisega seotud õigusaktidest, valdkonda reguleerivast standardist ja heast tavast;

4) rakendab tulemuslikult suulist ja kirjalikku väljendusoskust eesti ja inglise või vene keeles, meeskonnatööd ning

kommunikatsioonitehnoloogiaid tööülesannete täitmisel;

5) korraldab oma tööd erinevates situatsioonides ja onvõimelinevastutama väikese töörühma eest ning omabvalmisolekut ennast eri- ja tööalaselt süsteemselt täiendada

Õppesisu:

  • Turuinformatsiooni kogumine ja analüüsimine;
  • Teenuse ja objekti turundamine;
  • Läbirääkimiste pidamine käsunduslepingute sõlmimiseks
  • Tehingu ettevalmistamine ja vormistamine
  • Erialane inglise keel

Vaata koolituskava SIIT!