top of page

R, 01. märts

|

Zoom

Kaasava hariduse lähtekohad ja rakendamise võimalused lasteaias

Asukoht

01. märts 2024, 09:00 – 16:00

Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  8 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  39€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: lasteaedade juhid, lasteaiaõpetajad, assistendid, tugiisikud ja muud isikud, kellele koolitus vajalik on

Õpiväljundid:  

 • Omab ülevaadet hariduslike erivajaduste käsitlusest. 
 • Teab kaasava hariduse seadusandlust. 
 • Omab ülevaadet kaasava hariduse mudelist. 
 • Teab toevajadusega lapse kiire märkamise ja toetamise olulisust. 
 • Oskab hinnata enda valmisolekut kaasava hariduse rakendamiseks igapäevatöös. 
 • Teab kuidas teha koostööd erinevate osapooltega lapsele parima toe pakkumiseks.

Õppesisu:

 • Ülevaade hariduslikest erivajadustest. 
 • Kaasava hariduse käsitlus seadusandluses. 
 • Kaasava hariduse filosoofiline ja praktiline mudel. 
 • Varajase märkamise, sekkumise ja koostöö olulisus parimate kaasamismeetodite saavutamiseks. 
 • Lahendustele orienteeritud meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna.

Lektor: Diana Kuntor (Saue Lasteaed Midrimaa direktor)

Jaga üritust:

bottom of page