E, 27. juuni

|

Tallinn, Viljandi, Zoom

Joonestamine ja projekteerimine arvutil kombineerides MS Exceli, Autocad või ZW Cad, Cad Tools programmi

Asukoht

27. juuni 07:00 – 08. juuli 07:00

Tallinn, Viljandi, Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  32 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi teooria ja 24 akadeemilist tundi praktilised harjutused.

Koolituse maksumus:  1500€ (sisaldab KM)

Koolitaja: Vaiko Vinnal

Sihtgrupp: Erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) kellel on soov oma tööd oluliselt efektiivsemaks muuta ja omandada uusi tehnilisi teadmisi ja oskusi.

Õpiväljundid:  

  • oskab kasutada tarkvara kasutajaliidest; 
  • oskab luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi;
  • oskab projekteerida uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid; 
  • oskab vormistada, printida ja jagada jooniseid;
  • oskab jooniste põhjal kombineerida MS Exceli, Autocad või ZW Cad ja Cad Tools programmi;
  • oskab joonestada ja lugeda tehnilist joonist.

Õppesisu:

Praktiline geomeetriline   joonestamine – 24 tundi

Joonestusprogrammi seadistamine ja peamiste tööriistade valik. 

Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. 

Joonte laius ja valik. 

Geodeetilistes koordinaatides joonestamine.

Erinevate kihtide kasutamine. 

Jooniste formaadid. 

Mõõtkavad.   

Jooniste vormistamine ja printimine.

Jooniste   projekteerimise koostamise alused – 4 tundi  

Peamised jooniste koostamiseks kasutatavad objektid ja nende parameetrid.

Objektide loomine. 

Jooniste andmete kombineerimine MS Exceli, Autocad või ZW Cad ja Cad Tools programmiga.

MS Office Word ja   Excel kasutamine tööprotsesside kiirendamiseks – 4 tundi

Vaata koolituskava SIIT!