R, 10. juuni

|

Tallinn

Hotelli sündmuskorraldaja baaskoolitus koos MS Exceli baaskoolitusega

Asukoht

10. juuni 06:00 – 29. juuli 06:00

Tallinn

Rohkem infot

Kursuse maht: 120 akadeemilist tundi

Maksumus: 2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: 

Õppima on oodatud isikuid, kes soovivad töötada turismisektoris ning pakkuda inimestele läbi sündmuste korraldamise meeldejäävaid mälestusi ja emotsioone.

Õpiväljundid:

  • Kogub, analüüsib ja edastab ürituse kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni tellijale ning hotelli erinavatele osakondadele;
  • Valmistab ette ja viib läbi üritused vastavalt ürituse tellimusele ning eripärale;
  • Kasutab oskuslikult erinevaid vahendeid ja tehnikat ürituste läbiviimisel;
  • Väärtustab meeskonna- ja koostöö olulisust ning rakendab oma töös erinevaid suhtlemistehnikaid

Õppesisu:

Hotellimajanduse alused – 16 akh.

Majutusettevõtted, nende liigitus

Hotellimajanduse mõiste ja olemus;

Majutustoote ja -teenuse olemus;

Teenuste osutamine majutusasutustes;

Turismi- ja hotellisektor tööandjana;

Teenindusstandard;

Sündmuskorraldus – 20 akh.

Sündmuste tüübid;

Sündmuse korraldamine;

Sündmuste teenindusstandardid;

Piirkonna teadmised ja väärtusloome;

Suhtlemine ja meeskonnatöö – 16 akh.

Suhtlemise alused;

Klienditeekond;

Käitumine suhtlemissituatsioonides ja suhtlemistõkked;

Suhtlemiskonfliktid ja nende lahendamine;

Grupp, grupiprotsessid, meeskonnatöö alused;

Juhendamine ja juhtimine;

MS Excel – 8 akh.

Erinevat tüüpi andmete sisestamine;

Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine

veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine;

Töölehtede ümbernimetamine, lisamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine;

Liikumine erinevate töölehtede vahel;

Tabeli koostamise põhimõtted;

Valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine);

Diagrammi koostamine ja kujundamine;

Andmete sorteerimine ja filtreerimine (AutoFilter);

Koolituskava vaata SIIT