N, 17. veebr | Tallinn, Viljandi

Hooldustöötaja (eakate hooldaja) koos esmaabi ja toiduhügieeni väljaõppega

Asukoht

17. veebr 09:00 – 06. mai 09:00
Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ + km

Koolitajad: Katrin Kivisild, Kerli Kivisild

Rohkem infot koolitajate kohta leiab SIIT!

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema eakate hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õpiväljundid:  

 • abistab   abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist,   erivajadusest, taustast ja harjumustest;
 • viib läbi   hooldusega seotud toiminguid, säästes siinjuures ennast ja keskkonda;
 • järgib   kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
 • hindab   abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga   suhtlemisel;
 • annab   vajadusel esmast abi;
 • järgib oma   töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Hooldustöötaja   kutse-eetika
 • Rahvatervise,   terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused 
 • Suhtlemine, klienditeenindus
 • Esmaabi
 • Hoolduse alused,   tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
 • Töötervishoid
 • Hooldus   erinevate haiguste ja surma korral
 • Ergonoomika
 • Hooldusabivahendid
 • Hügieeni- ja   ilutoimingud
 • Erivajadusega   inimeste hooldus
 • Toitumisõpetuse   alused
 • Ravimiõpetuse   alused
 • Aktiviseerivad   tegevused
 • Kodumajandus ja   korrastustööd
 • Toiduhügieen

Vaata koolituskava SIIT!