top of page

E, 18. sept

|

Tallinn

Eakate koduhooldaja baaskoolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

18. sept 05:00 – 08. dets 05:00

Tallinn, Tallinn, Estonia

Rohkem infot

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad asuda tööle koduhooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas.

Õpiväljundid:  

1) abistab abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;

2) viib läbi hooldusega seotud toiminguid, säästes siinjuures ennast ja keskkonda;

3) järgib sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist tulenevat  kutse-eetikat ja teab hoolekandetöö õiguslikke aluseid;

4) hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab võrgustikuga suhtlemisel;

5) korraldab abivajaja majapidamises vajalikke majapidamistöid kaasates abivajajat tema võimete kohaselt.

6) annab vajadusel esmast abi;

7) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid

Õppesisu

· elamistoimingud

· hooldustegevuste planeerimine;

· ravimiõpetuse alused;

· toitumisõpetuse põhialused, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine;

· kultuurilised ja religioossed erinevused toitumistavades ja hoolduses;

· hoolduse põhimõtted ja hooldusabivahendid;

· hügieenitoimingud;

· elutähtsad tervisenäitajad;

· leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid;

· kodumajanduse ja olmehügieeni põhialused;

· korrastustööde läbiviimine, abivajaja kaasamise põhimõtted ning abivajaja motiveerimise põhimõtted olmehügieeni jälgimisel;

· Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.

Vaata koolituskava SIIT!

bottom of page