top of page

K, 03. juuli

|

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Hooldustöötaja kursus koos esmaabi ja toiduhügieeni väljaõppega

Algusega järgnevatel kuupäevadel: 03. juuli 2024 02. august 2024 02. september 2024 02. oktoober 2024 01. november 2024 02. detsember 2024

Aeg ja asukoht:

03. juuli 2024, 10:00 – 03. okt 2024, 10:00

Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru

Koolituse info:

Uute koolituste kuupäevad:

 • 03. juuli 2024 - 03. oktoober 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 02. august 2024 - 01. november 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 02. september 2024 - 02. detsember 2024 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 02. oktoober 2024 - 03. jaanuar 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 01. november 2024 - 03. veebruar 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)
 • 02. detsember 2024 - 03. märts 2025 (Tallinn, Viljandi, Pärnu, Tartu, Rakvere, Võru)

Registreerimisel märgi kindlasti registreerimisvormil kuupäev ja asukoht.

Koolituse maht:  250 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2496€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema eakate hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õpiväljundid: 

 • abistab abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
 • viib läbi hooldusega seotud toiminguid, säästes siinjuures ennast ja keskkonda;
 • järgib kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
 • hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
 • annab vajadusel esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Hooldustöötaja kutse-eetika
 • Rahvatervise, terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused 
 • Suhtlemine, klienditeenindus
 • Esmaabi
 • Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
 • Töötervishoid
 • Hooldus erinevate haiguste ja surma korral
 • Ergonoomika
 • Hooldusabivahendid
 • Hügieeni- ja ilutoimingud
 • Erivajadusega inimeste hooldus
 • Toitumisõpetuse alused
 • Ravimiõpetuse alused
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Kodumajandus ja korrastustööd
 • Toiduhügieen

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page