E, 14. märts | Tallinn

Catering- ja peoteeninduse juhi/projektijuhi koolitus

Asukoht

14. märts 08:00 – 13. mai 08:00
Tallinn

Rohkem infot

Catering- ja peoteeninduse juhi/projektijuhi koolitus toimub koostöös ettevõttega Carmen Catering, kus koolitajateks on oma ala spetsialistid.

Koolituse maht:  80 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ + km

Sihtgrupp:  Koolitus on mõeldud toitlustusteenust (catering- ja  peoteenindus) pakkuvates ettevõtetes töötavatele erialase  hariduseta teenindajatele või isikutele, kes on huvitatud  catering ja peoteeninduse valdkonnast ning soovivad  töötada catering ettevõttes teenindusjuhina/projektijuhina.

Õpiväljundid:  

• korraldab teenindusprotsessi ettevalmistamist,  koostab töögraafikud, juhendab meeskonda, jagab  infot ja tööülesandeid; 

• korraldab teenindusprotsessi, klientide  vastuvõtmist ja nõustamist, vajadusel valmistab  jooke ning serveerib toite ja jooke; 

• suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast  tavast; 

• kogub ja analüüsib tagasisidet kogu  teenindusprotsessi vältel; 

• jälgib ja inventeerib laoseisu, vastutab kaupade ja  töövahendite olemasolu eest; 

• vastutab meeskonna juhendamise ja tööprotsessi  tõrgeteta toimimise eest; 

• jälgib toiduhügieeni ja enesekontrolliplaani ning vastutab selle täitmise eest.

Õppesisu:

1. Töö planeerimine ja korraldamine - 

töökoha ettevalmistamine ja korrashoid, koostöö köögiga, koristus- ja puhastustööd, eelkatete tegemine.

2. Teenindamine ja müügitöö - 

klientide vastuvõtmine ja soovide väljaselgitamine, tellimuse vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine, jookide ja toitude serveerimine, teenindussituatsiooni lõpetamine, catering ja peoteenindus kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine. 

3. Juhtimine ja juhendamine -

klientide tarbimisvajaduste väljaselgitamine, teeninduspersonali juhendamine, koostöö köögipersonaliga, menüükaartide, toidu- ja joogikaartide koostamine ja kujundamine, seadmete korrashoid, enesekontrolli korraldamine.

4. Toiduhügieen.

Vaata koolituskava SIIT!