N, 29. sept

|

Zoom

Bürootöötaja baaskursus koos töötervishoiu ja tööohutuse koolitusega

Asukoht

29. sept 05:00 – 22. nov 05:00

Zoom

Rohkem infot

Kursuse maht: 100 akadeemilist tundi (60 akh teooria; 40 akh iseseisev töö)

Maksumus: 2160€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: 

Õppima on oodatud isikud, kellele meeldib tegeleda  organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise,  sise- ja välisklientide teenindamise ning dokumenditööga  oma pädevuse piirides, pakkudes tehnilist tuge (sh  andmete sisestamine, dokumentide paljundamine,  skaneerimine). Bürootöötaja täpsemad tööülesanded sõltuvad  konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad enamasti head  suhtlemisoskust ja kiiret, paindlikku ning korrektset  tegutsemist.

Õpiväljundid:

• on võimeline töötama bürootöö erialal  meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega; 

• lähtub tööülesannete täitmisel kutse-eetika reeglitest ja klienditeeninduse põhimõtetest; 

• mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte; 

• hangib, kasutab, töötleb, edastab, ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erialaseid  andmebaase; 

• tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse, dokumenditööga, lähtudes organisatsiooni vajadustest; 

• tuleb toime arhiivi korrastamise, kirjeldamise ja kaitse korraldamisega, tagades dokumentide leitavuse ja säilimise.

Õppesisu:

Bürootöö toimimise tagamine – 8 akh

Bürooruumide korrashoiu korraldamine 

Ametikohtumiste ettevalmistamine 

Bürootehnika haldamine 

Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine – 16 akh 

Excel, Word, Powerpoint 

E-kohtumiste ettevalmistamine 

E-kirjad ja e-kirjadele vastamine 

Sise- ja välisklientide teenindamine – 6 akh. 

Info vahendamine 

Ametikohtumiste teenindamine 

Töö dokumentidega – 8 akh. 

Dokumentide loomine ja vormistamine 

Dokumentide vastuvõtmine ja registreerimine 

Dokumentide hoidmine 

Töötervishoid ja tööohutus – 16 akh. 

Suhtlemine ja messkonnatöö – 6 akh. 

Suhtlemise alused 

Konfliktid ja nende lahendamise meetodid 

Koostöö Grupp ja grupidünaamika 

Meeskonnatöö alused

Koolituskava vaata SIIT