E, 06. juuni

|

Zoom

Ärikorralduse spetsialisti baaskursus

Asukoht

06. juuni 06:00 – 15. juuli 06:00

Zoom

Rohkem infot

Kursuse maht: 60 akadeemilist tundi

Maksumus: 2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: 

Õppima on odatud inimesed, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi äriprotsessidest erinevates ettevõtetes, olla kaasatud ettevõtte juhtimisprotsessidesse ja rakendada neid tööalaselt ning luua ettevõttele lisandväärtust.

Õpiväljundid:

  • Toetab organisatsioonikultuuri arendamise põhimõtteid ja tuleb toime ettevõtte juhtimise toetamisega, lähtudes ärieetikast ja ettevõtte eesmärkidest;
  • Rakendab tulemuslikult meeskonnatööd ning juhtimis- ja suhtlemisoskusi ettevõtte tegevuse toetamisel;
  • Osaleb ettevõttes keerukate ja innovaatilisi lahendusi eeldavate tööülesannete täitmisel;
  • Osaleb turundustegevustes ja müügitöös vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
  • Korraldab personali administreerimisega seotud tegevusi, lähtudes õigusaktidest ja ettevõtte vajadustest; 
  • Kogub ja säilitab informatsiooni, lähtudes töövaldkonnast ja õigusaktidest.

Õppesisu:

Majandus- ja   ettevõtluskeskkonna põhimõtted ja olulisus ühiskonnas – 6 tundi;

Ärimudeli arendamise põhimõtted – 6 tundi;

Juhtimise alused – 6 tundi;

Äriplaani koostamise põhimõtted – 6 tundi;

Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted, sh ärieetika ja keskkonnakaitse – 6   tundi;

Äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktide, sh tööõigusalaste õigusaktidega sätestatud nõuded – 6 tundi;

Dokumendi- ja arhiivihalduse põhimõtted – 6 tundi;

Projektijuhtimise põhimõtted ja nende rakendamine – 6 tundi;

Organisatsioonikäitumise põhimõtted – 6 tundi;

Personalijuhtimise põhimõtted – 6 tundi.

Koolituskava vaata SIIT