E, 28. märts | Zoom

Arendus- ja koolitusspetsialisti baaskoolitus

Asukoht

28. märts 06:00 – 29. apr 06:00
Zoom

Rohkem infot

Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi (40 akh teooria; 20 akh praktiline õpe; 20 akh iseseisev töö)

Maksumus: 1800€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: 

Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on koostöö- ja suhtlemisvalmidus ja soov töötada personalivaldkonnas

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

1. kogub ja analüüsib arendus- ja koolitusvajadust organisatsioonis;

2. planeerib ja rakendab personali arendus- ja koolitustegevust;

3. hindab organisatsiooni personaliarenduse tulemuslikkust ja arengupotentsiaali;

4. väärtustab suhtlemis- ja meeskonnatöö põhimõtteid, lähtudes nendest oma töös.

Õppesisu:

I Moodul: Personali arendamise ja vajaduste väljaselgitamise põhimõtted ja meetodid (20 tundi).

Teemad: statistika alused, sh andmete kogumise, töötlemise ja esitamise meetodid;

probleemide/vajaduste määratlemise meetodid;

andmebaaside ülesehituse põhimõtted.

II Moodul: Projekti ja protsesside juhtimine (20 tundi).

Teemad: projektijuhtimise alused;

koolitusplaani koostamise alused;

eelarve koostamise alused;

protsessijuhtimise alused.

III Moodul: Analüüsimine ja tõlgendamine (10 tundi).

Teemad: uurimisküsimuse püstitamise põhimõtted;

küsimustike koostamine ja tõlgendamine;

organisatsiooni arendustegevuskava koostamise alused

IV Moodul: Suhtlemine ja inimeste juhtimine sh enesejuhtimine (10 tundi).

Teemad: Suhtlemise- ja meeskonnatöö põhimõtted;

isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia alused;

positiivse psühholoogia alused;

täiskasvanu õppimise põhimõtted;

ajajuhtimise ja selle abivahendite kasutamise põhimõtted.

Koolituskava vaata SIIT