Koolituskalender 2021PracticeGate OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

PracticeGate OÜ on läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise 2022. aastal!