E, 07. märts | Zoom

Värbamisspetsialisti veebikoolitus

Asukoht

07. märts 06:00 – 08. apr 06:00
Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  80 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1200€ + km

Sihtgrupp: Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on koostöö- ja suhtlemisvalmidus ja soov töötada personalivaldkonnas

Õpiväljundid:  

1. määratleb organisatsiooni värbamisvajaduse, planeerib värbamis- ja valikuprotsessi;

2. koostab ja avalikustab sihtgrupile suunatud tööpakkumist ning levitab seda asjakohastes infokanalites; 

3. kasutab erinevaid värbamismeetodeid ja viib läbi värbamiskonkursse; 

4. kasutab personali valikul erinevaid hindamismeetodeid ja annab kandidaatidele tagasisidet; 

5. koostab ja rakendab töötajate sisseelamisprogrammi

Õppesisu

  • Värbamis- ja valikutegevuse keskkond 
  • Värbamise ja valiku ettevalmistamine 
  • Värbamine ja valik. 
  • Valikumeetodid 
  • Valiku kokkuvõte, töösuhte läbirääkimine 
  • Uue töötaja sisseelamise toetamine. 
  • Värbamise ja valiku outsourcing. 
  • Isikuandmed värbamise ja valiku protsessis

Vaata koolituskava SIIT!