K, 13. juuli

|

Zoom

Väikeettevõtluse koolitus koos praktilise äriplaani valmimisega

Asukoht

13. juuli 07:00 – 09. sept 07:00

Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  80 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2160€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Katrin Kivisild

Sihtgrupp: Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on  ettevõtlik mõtteviis, ideed ja soov oma äriideed viia ellu

Õpiväljundid:  

 • Analüüsib äriideed, lähtuvalt  ettevõtluskeskkonnast, hinnates valdkonna  võimalusi ja riske;
 • Koostab strateegia ja äriplaani ja valib oma  ettevõttele sobiva ettevõtlusvormi, tuginedes  keskkonna (sh ettevõtluskeskkonna) analüüsile,  
 • Töötab välja tooted ja teenused ning määratleb  kliendirühmad vastavalt äriideele; 
 • Koostab äriprotsessi alustamise tegevuskava,  kavandades tootmise, hangete, müügi, juhtimise  jm ning määrates viisi kliendirühmadeni  jõudmiseks; 
 • Loob ja vormistab äriplaani ning ettevõtlusega  alustamiseks vajalikud dokumendid, lähtudes  äriseadustiku nõuetest ja äriplaanist ning  kasutades erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi.

Õppesisu:

 • Strateegilise juhtimise ja ärimudeli arendamise  põhimõtted; 
 • Majandus- ja ettevõtluskeskkonna põhimõtted ja olulisus  ühiskonnas; 
 • Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted, sh ärieetika ja  keskkonnakaitse; 
 • Äriseadustik; 
 • Toode ja teenus; 
 • Turunduse põhimõtted; 
 • Konkurets; 
 • Äriplaani koostamise põhimõtted; 
 • Juhtimise sh personalijuhtimise põhimõtted; 
 • Finantsjuhtimise põhimõtted; 
 • Ettevõtte asutamise protseduurid ja põhimõtted

Vaata koolituskava SIIT!