T, 04. okt

|

Tallinn

Töösuhete halduri baaskoolitus koos terviseedenduse ja töötervishoiu korraldamisega ning MS Exceli koolitusega

Asukoht

04. okt 08:00 – 02. dets 08:00

Tallinn

Rohkem infot

Koolituse maht:  180 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne õpe ja 100 tundi praktiline õpe

Koolituse maksumus:  2496€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Õppima on oodatud inimesed, kellele meeldib inimestega tegeleda, nende arengule ning karjäärile kaasa aidata.

Õpiväljundid:  

  • Mõistab töösuhteid reguleerivaid õigusakte;
  • Haldab personaliinfosüsteemi ning koostab personaliarvestuse dokumendid sh ametijuhendid;
  • Korraldab tööandja peamiste kohustuste täitmise töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas;
  • Mõistab terviseedenduse olulisust ja organiseerib tervisedenduse ettevõtmisi;
  • Väärtustab meeskonna- ja koostöö olulisust ning rakendab oma töös erinevaid suhtlemistehnikaid.

Õppesisu:

Töösuhete administreerimine – 30 akh.

Tööõigus, töötegemise õiguslikud alused;

Individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted;

Töökorraldust reguleerivad dokumendid;

Personaliarvestuse süsteemi loomine;

Personalitöö eetika ja isikuandmete töötlemine;

Töötervishoid ja tööohutus 24 akh.

Terviseedendus – 10 akh.

Vaime ja füüsiline tervis

Tervist toetava keskkonna loomise alused

Erivajadused töökohal

Suhtlemine ja meeskonnatöö – 8 akh.

Suhtlemise alused;

Käitumine suhtlemissituatsioonides ja suhtlemiskonfliktid;

Grupp, grupiprotsessid, meeskonna töö alused;

MS Excel – 8 akh.

Erinevat tüüpi andmete sisestamine;

Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine

veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine;

Töölehtede ümbernimetamine, lisamine, kustutamine, ümbertõstmine,   kopeerimine;

Liikumine erinevate töölehtede vahel;

Tabeli koostamise põhimõtted;

Valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine,   sulgude kasutamine);

Diagrammi koostamine ja kujundamine;

Andmete sorteerimine ja filtreerimine (AutoFilter)

Vaata koolituskava SIIT!