T, 01. märts | Tallinn, Viljandi

Sotsiaalmeedia ja veebiturunduse spetsialisti kursus

Asukoht

01. märts 08:00 – 01. apr 08:00
Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  40 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  1800€ (sisaldab KM)

Lektor: Kadri Vinnal 

Sihtgrupp: Praktiline internetiturunduse koolitus algajatele on  mõeldud neile, kes ei ole internetiturundust õppinud, kuid  peavad sellega tegelema. Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad  aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida  eeldatakse internetiturunduses alustajalt.

Õpiväljundid:  

 • Loob ning hoiab e-turunduse abil pikaajalised  tulusad koostöö- ja kliendisuhted saavutamaks  ettevõtte turundusalaseid eesmärke; 
 • Määratleb e-turunduse sihtrühmad ja kanalid,  kasutades seda toodete/teenuste müügiks ning  turunduseesmärkide saavutamiseks; 
 • Kasutab erinevaid internetipõhiseid  otsingusüsteeme, oskab luua blogi kui  kommunikatsiooni- ja turunduskanalit ning  tegutseb tulemuslikult sotsiaalsetes  suhtlusvõrgustikes; 
 • On teadlik IT interaktiivse kasutuse õiguslikest ja  eetilistest põhimõtetest ja oskab suhtuda kriitiliselt saadaoleva teabe paikapidavusse ja  usaldusväärsusesse; 
 • Juhib sotsiaalmeediakampaaniat vastavalt  kommunikatsiooni strateegiale ning  organisatsiooni turunduseesmärkidele

Õppesisu:

 • Kujunduse alused ja infotehnoloogilised vahendid; 
 • E-turundus sh sihtrühmad ja kanalid;  
 • E-kirja turundus; 
 • Internetipõhised otsingusüsteemid sh info  analüüs/usaldusväärsus; 
 • Sotsiaalmeedia ja võrgustunud tarbijaühiskond; 
 • Veebilehestike haldamine ja veebi analüütika sh.  Google Analytics, FB Insights; 
 • Sotsiaalmeedia kampaaniate juhtimine; 
 • Blogiturundus (influencerid)

Vaata koolituskava SIIT!