top of page

T, 04. juuni

|

Tallinn

Sotsiaalhooldaja kursus koos esmaabi ja toiduhügieeni väljaõppega

Aeg ja asukoht:

04. juuni 2024, 09:00 – 03. sept 2024, 09:00

Tallinn

Koolituse info:

Koolituse maht:  240 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema sotsiaalhooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õpiväljundid:  

Koolituse läbinu:

1) abistab abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;

2) viib läbi hooldusega seotud toiminguid, säästes siinjuures ennast ja keskkonda;

3) järgib kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;

4) hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;

5) annab vajadusel esmast abi;

6) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine;
 • Turvalise keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine;
 • Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine;
 • Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine;
 • Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine;
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine;
 • Füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tegevuse taset aktiveerivate tegevuste toetamine;
 • Ravimite hankimine;
 • Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel;
 • Toimetulekut toetavate rehabilitatsiooni-, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine;
 • Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine;
 • Majapidamistööde korraldamine;
 • Suhtlemine erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
 • Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine;
 • Kolleegide toetamine;
 • Töö delegeerimine.

Vaata koolituskava SIIT!

Share this event

bottom of page