E, 28. märts | Tallinn, Viljandi, Zoom

Sekretär-juhiabi kursus koos MS Office baaskoolitusega (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Asukoht

28. märts 09:00 – 27. mai 09:00
Tallinn, Viljandi, Zoom

Rohkem infot

Koolituse maht:  120 akadeemilist tundi: 80 akadeemilist tundi sekretäri õppekava ja 40 akadeemilist tundi bürootarkvara osa

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Koolitajad: Katrin Kivisild; Kevin-Anders Kalamees

Rohkem infot koolitajate kohta leiab SIIT!

Sihtgrupp: Koolitus on välja töötatud inimestele, kes soovivad asuda tööle sekretärina ja oma  arvutialaseid teadmisi täiendada ja uusi tööriistu ning töövõtteid tundma õppida. Antud komplekskoolitus  annab konkurentsi eelised tööturul.

Õpiväljundid:  

 • mõistab dokumendi- ja arhiivihalduse korraldust lähtudes organisatsiooni vajadustest
 • algatab, valmistab ette ja osaleb dokumendi- ja arhiivihalduse muudatusi arvestades organisatsiooni tööprotsesse
 • tegeleb organisatsioonis teabevahetuse ja klientide teenindamisega lähtudes erinevatest inimestest ja olukordadest
 • on kliendisõbralik, nõustab kolleege, tagab infovahetusel konfidentsiaalsuse, hoiab organisatsiooni mainet
 • Kasutab oskuslikult tekstitöötluse ja tabelarvutuse  põhilisi võimalusi;
 • koostab esitlusi ja ettekandeid; 
 • kasutab Outlooki oma meilide, ajakavade,  tööülesannete ja kontaktide haldamiseks; 
 • koostab, organiseerib ja haldab dokumente.

Õppesisu:

 • Dokumendihalduse ja dokumentide elukäigu korraldamine;
 • Dokumentide loomine ja menetlemine;
 • Organisatsiooni suhtekorraldus; Ametikohtumiste korraldamine;
 • Osalemine organisatsioonikultuuri kujundamisel, töökeskkonna tagamine

Tekstitöötlus (MS Word) 

• teksti sisestamine ja vormindamine, teksti  paigutamine, õigekirja kontroll, teksti otsimine ja  asendamine 

• laadide kasutamine dokumentidest vorminduste  leidmiseks ja muutmiseks 

• pealkirjastiilid. Laadide kasutamine sisukorra  loomiseks 

• tabeli töövahendi kasutamine, tabelite  vormindamine 

• piltide jm graafiliste objektide lisamine ja  muutmine 

• dokumendi kaitsmine, muudatuste jälitamine,  kommentaaride kasutamine 

• lehekülje häälestus ja trükiettevalmistus ja päiste/jaluste kasutamine. 

Tabeltöötlus (MS Excel) 

• erinevat tüüpi andmete sisestamine 

• andmete ümbertõstmine, kopeerimine,  kustutamine 

• veergude ja ridade kustutamine, lisamine,  peitmine

• töölehtede ümbernimetamine, lisamine,  kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine • liikumine erinevate töölehtede vahel 

• tabeli koostamise põhimõtted 

• valemite koostamine (liitmine, lahutamine,  korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine) 

• diagrammi koostamine ja kujundamine 

• andmete sorteerimine ja filtreerimine (AutoFilter) 

Töökorraldus (MS Outlook) 

• Outlook’i keskkond 

• infovahetus (Mailbox) 

• töö kirjadega (loomine, avamine, vastamine jne) - aadressraamatu koostamine ja kasutamine 

• tööde lisamine kirjale (manuse avamine ja  salvestamine) 

• posti käsitlemine 

• ajaliste tegevuste salvestamine oma kalendrisse 

• koosolekute korraldamine 

Esitlused (MS PowerPoint) 

• slaidiesitluse koostamine 

• slaididele kujunduse valimine 

• slaididele erinevate objektide lisamine 

• slaidiesitlusele märkuste lisamine 

• slaididele jaluste ja päiste lisamine 

• slaidiesitluse seadistamine 

• slaidide trükkimine

Vaata sekretäri koolituskava SIIT!

Vaata bürootarkvara koolituskava SIIT!