E, 12. sept

|

Tallinn, Viljandi

Plaatija kursus koos töötervishoiu ja -ohutus koolitusega

Asukoht

12. sept 08:00 – 11. nov 08:00

Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  100 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2400€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses  50+, kes on huvitatud töötamisest ehitusviimistluse valdkonnas ja soovivad omandada oskused plaatimistööde teostamiseks.

Õpiväljundid:  

• valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid  ja töövahendid; 

• valmistab ette plaaditavad pinnad, kasutades  selleks sobilikke materjale; 

• paigaldab nõuetekohaselt  hüdroisolatsioonimaterjalid hoone siseruumides  järgides tööde tehnoloogiat; 

• plaadib seina- ja põrandapinnad keraamiliste ja  kiviplaatidega järgides tööde tehnoloogilist järjekorda ja kvaliteedinõudeid; 

• järgib töö planeerimisel, töökoha  ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha  korrastamisel energiatõhusa ehitamise  põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

Õppesisu:

Teoreetilise õppe teemad – 30 h  

1) Plaatide liigitus ning plaatimis- ja vuugisegude  omadused ja kasutamine,  

2) Plaatimistöös kasutatavad tööriistad, vajalike  materjalide koguse ja tööaja arvestamine, 

3) Plaatide töötlemine ja pindade ettevalmistamine  plaatimiseks,  

4) Küttekaablite paigaldamine plaaditavate pindade alla,  

5) Hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamine, 

6) Seinte ja põrandate plaatimine,  

7) Vuukide täitmine ja plaaditud pindade puhastamine,  

8) Energiatõhusa ehitamise põhimõtted,  

9) Töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 24h 

Praktilise õppe teemad – 70 h  

1) Pindade ettevalmistamine plaatimiseks, 9 h 

2) Plaatide lõikamine ja töötlemine, 5 h  

3) Hüdroisolatsiooni paigaldamine, 5 h  

4) Seina plaatimine, vuukimine ja puhastamine, 30 h 

5) Põranda plaatimine, vuukimine ja puhastamine, 20 h  

6) Plaatkatte remont 1h

Vaata koolituskava SIIT!