R, 18. veebr | Tallinn, Viljandi

Lasteaiaõpetaja abi koolitus koos esmaabi ja toiduhügieeni koolitusega

Asukoht

18. veebr 08:00 – 06. mai 08:00
Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  302 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2000€ + km

Koolitaja: Kerli Kivisild; Katrin Kivisild

Koolitajate kohta infot leiab SIIT!

Sihtgrupp:  Inimesed, kes soovivad tööle asuda lasteaiaõpetaja assistendina

Õpiväljundid:  

1) loob lapsele koost öös lapsevanema/hooldajaga turvalise, tervist edendava ningtoetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi; 

2) hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna imiku arenguks; 

3) analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust; 

4) hooldab suure hooldusvajadusega last;

5) vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda; 

6) hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi; 

7) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse taotlemine; 
 • Kombeõpetus ja kutse-eetika;
 • Suhtlemispsühholoogia;
 • Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;
 • Lapse tervist ohustavad tegurid; 
 • Füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid;
 • Lapse areng ja selle toetamine;
 • Majapidamis- ja koristustööd, olmevahendite kasutamine ja ohutustehnika järgimine;
 • Lapse eale vastav toitumine;
 • Esmaabi;
 • Lapse tervisliku seisundi jälgimine;
 • Haige lapse hooldamine ja põetamine;
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • Kõne arengu toetamine;
 • Koostöö lapsevanema/hooldajaga;
 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;
 • Lapse tervise edendamine (sh vaimse kasvukeskkonna ohutegurid);
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas;
 • Lastehoiuga seotud nõuded;
 • Õigusaktid;
 • Loovtegevused;
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine;
 • Toiduhügieen;
 • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine;
 • Tööjuhendamine

Vaata koolituskava SIIT!