top of page

K, 01. nov

|

Tallinn, Viljandi

Eakate hooldustöötaja koos esmaabi ja toiduhügieeni väljaõppega

Asukoht

01. nov 2023 07:00 – 02. veebr 2024 07:00

Tallinn, Viljandi

Rohkem infot

Koolituse maht:  250 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus:  2496€ (sisaldab KM)

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema eakate hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õpiväljundid:  

 • abistab abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
 • viib läbi hooldusega seotud toiminguid, säästes siinjuures ennast ja keskkonda;
 • järgib kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
 • hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
 • annab vajadusel esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

 • Hooldustöötaja kutse-eetika
 • Rahvatervise, terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused 
 • Suhtlemine, klienditeenindus
 • Esmaabi
 • Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused
 • Töötervishoid
 • Hooldus erinevate haiguste ja surma korral
 • Ergonoomika
 • Hooldusabivahendid
 • Hügieeni- ja ilutoimingud
 • Erivajadusega inimeste hooldus
 • Toitumisõpetuse alused
 • Ravimiõpetuse alused
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Kodumajandus ja korrastustööd
 • Toiduhügieen

Vaata koolituskava SIIT!

bottom of page